Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Ân Tình Ngài
Có những lúc chìm đắm mê man
Lạc hướng giữa muôn ngàn cám dỗ
Đổ cho tình đời sa tội lỗi
Hối tiếc muộn màng gánh lấy thôi!

Lần đi trong cô đơn bóng tối
Lối trở về buốt lạnh đôi vai
Lòng hoang mang tâm hồn yếu đuối
Cúi xin Ngài thương xót tình con

Ân tình Chúa cao vời biển non
Nhậm lời van ban con sức sống
Thấp nến hồng xóa buốt đêm đông
Soi lối mới lòng non chợt sáng

Tạ ân Ngài mang đến niềm tin
Con nương vịn lần ra chân lý!

Kim Oanh

Phục Sinh 2012