Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Thu Vàng Phố Bright - Victoria - Úc Châu

Bất chợt chiều nay... một mình thui thủi
Gom lá vàng từng chiếc xếp hồn nhiên
Đan thành thảm lụa chôn kín niềm riêng
Tháng Tư Hạ! Sao ta mùa Thu chết!?
Khung trời mộng xưa đã vụt lay
Ngồi đây mê mải giấc mộng dài
Kim Oanh
Bright 5/ 2013