Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Gió Loạn

    (Tranh vẽ của Họa Sĩ Thanh Trí)

Thu xào xạc hái từng chiếc lá
Rụng tơi bời phơi xác mùa đi
Nắng Hạ về gõ cửa xuân thì
Phượng thắm đỏ mùa thi rộn rã
Nhưng cuồng phong từ đâu vội vã
Xé tả tơi nón lá bài thơ

Nhuộm đỏ màu áo trắng mộng mơ
Tương lai tối đợi chờ...vô vọng
Thuyền tách bến buông theo dòng nước
Bềnh bồng trôi hớt hải ra khơi
Tháng Tư buồn mòn mỏi ai ơi!
Quê hương ngóng... xa.. Ôi vời vợi...

Kim Oanh
30/4/2013