Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Cô Phụ 

Thạch sùng chắc lưỡi đêm thâu
Hay lòng cô phụ gối đầu thở than
Lung linh dưới ngọn đèn vàng
Giọt sầu nhoè nhoẹt mờ trang sách đời

Bóng ai xa tình vời vợi
Gom mây ngàn phiêu bạt gợi hình xưa
Âm vang lắc rắc giọt mưa
Gục đầu nức nở lời chưa cạn tình

Nghẹn ngào cung oán biệt ly
Sờn vai áo mỏng người đi nghìn trùng
Rừng sâu đồi núi chập chùng
Bóng ai ẩn khuất trong khung cửa lòng

Não nùng cô phụ dõi trông
Hương yêu ấp ủ chờ mong bước người
Người từ đầu non diệu vợi
Có thấu tình cô phụ đợi chờ ai

Thời gian dù có tàn phai
Bên song cô phụ ngóng hoài bóng xưa.


Kim Oanh