Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Bức Tranh Tình Sử
Lầu hoang ai khéo dựng lên
Ông trăng xót dạ chênh vênh đỉnh đầu
Thương thay người tựa vách sầu
Trăng len lén nhẹ hôn màu môi phai

Từ ai cố vẽ vóc hài
Trăng gương chờ đợi trang đài ghé soi
Vuốt ve lại làn tóc rối
Lầu Trăng hẹn hò thêu gối tình chung

Lầu hoang ai phủ rèm nhung
Lầu Hoàng Trăng Hạc mê cung sử tình
Trăng soi bóng hoa chuyển mình

Bức tranh thủy mạc lung linh diễm kiều

Kim Oanh