Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Lam Phương Nhạc Và Đời


Thơ Cảm Tác: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh

 

Sáng tác: Nhạc Sĩ Lam Phương
Ca Sĩ: Hoàng Oanh