Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Niềm Hạnh Phúc Phục Sinh


Tâm “bất biến” giữa dòng đời “vạn biến"
Muốn cây ngừng nên lặng tiếng im hơi
Lòng trỉu nặng bỡi vì hận chưa vơi
Hãy tha thứ mỉm cười tim mở rộng

Lễ Phục Sinh Chúa về ban hy vọng
Đừng để lòng vọng đọng chuyện thế nhân
Hoà mình chung hưởng an phước tình thân
Hạnh phúc nở giữa muôn dân Chúa ngự

Kim Oanh