Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Bóng Người Xa


    ( Cảm tác từ Thăm Em của Cao Linh Tử)

Người đã ra đi một buổi chiều
Mây trời bãng lãng bóng cô liêu
Lần theo từng bước chinh nhân hỡi
Mòn mỏi đợi chờ với quạnh hiu

Bên song gối chiếc đông giá buốt
Nửa mảnh trăng thề vuột tiếng yêu
Nửa mảnh trăng treo ngoài biên ải
Chinh phu chinh phụ nhớ nhung nhiều!

Kim Oanh
Tháng 24/4/2014