Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Thu Melbourne


Thơ: Nguyễn Đức Tri Ân
Thơ Tranh: Kim Oanh