Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Buông!
Lá lững lơ ... tình thu lai láng
Mang hương mùa gửi bạn ngàn xa
Thời gian trôi vùn vụt thoáng qua
Chiếc lá bay thay lời nhung nhớ

Đời người vội tiết trời trăn trở
Theo bốn mùa chuyên chở buồn vui
Xếp lá khô quên phút ngậm ngùi
Buông phiền muộn chôn vùi tiếc nuối

Kim Oanh