Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Nắng ThuCát mòn thêm dấu lá thu rơi
Chiếc lá năm xưa đã rụng rồi
Đau lòng chạnh nhớ thu Hương Bắc
Mộng tàn héo hắt nắng thu ơi!

Lê Kim Hiệp
Pleiku 12/1974