Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Tình Thơ


Tương tư chiều tắt nắng
Mùa cũ tôi xa người
Lối hẹn hò xóm vắng
Nhớ người về tôi thương
Ngày ấy tôi lên đường
Hàng phượng thắm sân trường
Một thời thơ hoa bướm
Với mối tình tơ vương
Hẹn gặp người trong mơ
Còn đâu mà đợi chờ
Tóc xanh giờ đã trắng
Kỷ niệm mối tình thơ

Biện Công Danh
4/4/14
 * Hình phụ bản Trường Tống Phước Hiệp - Kim Oanh