Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Thơ Không Lời Tựa


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh