Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn - Lưu Vũ Tích

Phong lưu tài tử đa xuân tứ,
Trường đoản Tiêu nương nhất chỉ thư...


     Đó là ngày xưa kìa! Còn bây giờ thì hết rồi! Tóc đã bạc, mắt đã mờ, lưng đã còng, chân đã mõi.... " Phong lưu tài tử " đã thành " Đa bệnh lão nhân " rồi! Cả cỏ cây hoa lá cũng chê già rồi ! Ta hãy cùng đọc bài thơ của Lưu Vũ Tích sau đây để càng thấm thía hơn với " cái già sồng sộc " đã đến trên đầu....


唐郎中宅与诸公同饮酒看牡丹
Đường Lang Trung trạch dữ Chư Công đồng Ẩm Tửu Khán Mẫu Đơn.

今日花前飲, Kim nhựt hoa tiền ẩm,
甘心醉數杯。 Cam tâm túy sổ bôi.
但愁花有語, Đản sầu hoa hữu ngữ,
不為老人開。 Bất vị lão nhân khai!.
Lưu Vũ Tích.

* * *
Chú Thích:
1. Ẩm : là Uống, khi đứng có một mình không có túc từ theo sau thì là UỐNG RƯỢU, là NHẬU.

2. SỔ 數 : Chữ nầy có 2 cách đọc và 3 nghĩa chính, như sau :
Đọc là Số : là Danh từ có nghĩa là Con Số. Vd: Số Lượng.
Đọc là Sổ : Nếu là Động từ, có nghĩa là Đếm.
Nếu là Tính từ chỉ số lượng ( Adjactif Numero
Cardino ) thì có nghĩa là Vài, Một Vài. Đây là
nghĩa trong bài : Cam tâm túy Sổ Bôi. là " Cam
lòng uống thêm VÀI LY cho say ".

3. Đản 但: là Liên từ, có nghĩa là Nhưng. Ở đây là
Giới từ , có nghĩa là Chỉ, Chỉ...Vì...
" Đản sầu hoa hữu ngữ ", có nghĩa :
Chỉ buồn Vì nếu hoa biết nói!

4. VI 爲 Có 2 âm đọc:
Đọc là VI, là Động từ, có nghĩa là Làm, Vd: Thanh
tịnh vô VI.
Đọc là VỊ , là Phó từ, có nghĩa là VÌ. Đây là nghĩa
trong bài " Bất Vị lão nhân khai ", có nghĩa: Không Vì
người già mà nở!

Dịch nghĩa:
Cùng các bạn già uống rượu ngắm Mẫu đơn ở nhà ông
Lang Trung họ Đường.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau uống rượu trước hoa, cũng rất cam lòng mà ( vì hoa ) uống thêm vài chén nữa để say cùng hoa. Chỉ cảm thấy buồn vì nếu hoa mà biết nói, sẽ bảo rằng : " Hoa tôi chẳng phải vì các lão già như ông mà nở đâu ! ". Vậy thì hoa nở vì ai đây ?!....

Diễn nôm:
Hôm nay nhậu trước hoa,
Say khướt chẳng sao mà !
Chỉ phiền hoa biết nói :
" Chẳng nở vì ông già ! "

Lục bát:
Trước hoa uống rượu hôm nay,
Cam tâm quá chén có say cũng là
Chỉ buồn hoa biết kêu ca :
" Hoa tôi chẳng phải nở vì già đâu! "

Đỗ Chiêu Đức.
* * *

Bài dịch rất hay. Thân gửi bài dịch tiếp.

Trước hoa nâng chén rượu đầy
Hương thơm nồng thắm men say chan hòa
Buồn : hoa biết nói sẽ la
Hoa tôi đâu nở cho già mấy ông
Trầm Vân

* * *

Kính Anh Đỗ Chiêu Đức và các thầy "vườn thơ thẩn"
Cuối tuần nhận được bài dịch thơ người xưa của các bạn, đó là một niềm vui chữ nghĩa.
Trong lòng cảm kích lắm, nên cũng nặn óc suy nghĩ để vui chơi cùng các bạn.

Y Đề

Trước hoa,cạn chén vài chung rượu
Dù có say men cũng được mà !!
Phiền chi hoa lại kêu la ??
"Tôi đâu có nở vì già ông đâu !"

Giận lòng lắm, nên Song Quang có trả lời lại như sau.Mong các thầy tha lỗi cho lão già nhé.

Đang cũng ngà say vì chén rượu
Chơt nghe :"Hoa nở chẳng tại già"
Giận lòng ra bẻ nụ hoa
"Cớ sao trêu trước mắt ta làm gì ??
Song Quang
* * *

Phương Hà xin góp bài phỏng dịch:

Uống Rượu Dưới Hoa Mẫu Đơn

Say chén rượu nồng, vui dưới hoa
Hoa khoe sắc thắm, rượu chan hòa
Đừng quan tâm đến lời hoa nói:
" Ta chẳng nở vì các lão gia! "
Phương Hà

* * *
Mai Lộc gửi một bài dịch:

Uống Rượu Xem Hoa

Nay bên hoa bồ đào ta nhấp
Cạn vài ly đã thấy ngà ngà
Ngại ngần hoa nói trắng ra
"Hoa nầy đâu nở cho già thưởng đâu" 

Mailoc

* * *
Kính gửi quý Thầy và các anh chị, em lại bị lôi cuốn theo dòng thơ hay của quý thầy và anh chị nữa rồi.
Em xin gửi đôi dòng.

Uống Rượu Ngắm Hoa

Ngắm hoa rượu chén ngà say
Hương thơm nồng thắm vị cay chẳng màng
Thoáng buồn hoa biết phàn nàn:
“Hoa đây chẳng nở vì chàng già nua”
Kim Oanh