Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Con Đường Chúa Đã Đi Qua - Sáng tác Lm Văn Chi - Lm.Nguyễn Sang


Sáng Tác : Lm Văn Chi
Tiếng Hát: Lm Nguyễn Sang


1) Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua,
Con đường nào Ngài ra pháp trường,
Mão gai nào hẳn lên đau xót.
Lạy Chúa, Thánh Gíá nào Ngài vác trên vai,
Đau thương nào phủ kín tâm tư,
Đường tình đó Ngài dành cho con

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài,
Xin cho con cùng vác với Ngài,
Thập Gíá trên đường đời con đi .
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài,
Xin cho con cùng chết với Ngài,
Để được sống với Ngài vinh quang.

2) Lạy Chúa, mũi đau nào đâm thấu con tim,
Đinh nhọn nào còn loang máu đào,
Sỉ nhục nào còn vương trên mắt.
Lạy Chúa, những bước nào ngục ngã đau thương,
Bao roi đòn hẳn vết thê lương,
Đường tình đó Ngài dành cho con.