Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Mùa Phục Sinh 2014

Hình ảnh ghi được trong buổi Tỉnh tâm tại Fatima Bình Triệu, Chủ nhật Lễ Lá Apr.13 vừa qua.
Gởi tặng Kim Oanh và gia đình nhân Mùa Phục Sinh 2014.

Than men,
tuanyenDang