Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Thu Đắm Say
Anh thả mùa thu em đi đâu
Để hồn thơ thẩn cúc ánh màu
Cài lên tóc bím tình xuân thắm
Để lòng say đắm giữ chân nhau

Em cất nơi đâu mùa thu anh
Để anh ngơ ngẩn bức tranh tình
Dệt lên thảm cỏ màu xanh biếc
Quyện lấy hồn thu bóng với hình


Đôi mắt tinh tuyền em cố che
Nhưng em đừng giấu lòng yêu nhé

Tim anh khe khẽ lời thổn thức
Ngôn ngữ của lòng em có nghe!

Kim Oanh
11/4/2012