Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Có Những Người Anh


Thơ Cảm Tác & Thơ Tranh: Kim Oanh

Asia 21 Lời Mở Đầu & Có Những Người Anh 


Sáng tác Võ Đức Hảo
Tiếng Hát: Ninh Cát Loan Châu