Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Nếu Ai Là Chiếc Lá


      
   (Cảm tác từ Nếu Ta Là Chiếc Lá của Hoài Tử)

Nếu ai là chiếc lá
Ta làm kẻ tiều phu
Quét gom đời héo úa
Tìmh những chữ sương mù

Nếu ai là chiếc lá
Rừng thu ta hoá kiếp
Cội tình nằm thiêp thiếp
Giấc điệp đắp hồn nhiên

Nếu ai là chiếc lá
Ta gió thoảng phương xa
Ùa về người yên ả
Trốt vật vã lặng chìm

Nếu ai là chiếc lá
Ta hứng nước mưa nguồn
Tắm bụi đời vội vã
Môi thơm nụ trăng hoa

Nếu ai là chiếc lá
Pha màu tình chinh phu
Bay vẽ nét thiên thu
Trong lòng người cô phụ

Kim Oanh
2010