Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Thu Melbourne!Trời Melbourne sáng nay thật đẹp
Đường Hoddle nắng dệt vàng hoe
Mùa thu đậu đoàn xe tung lá
Lòng chợt vui gá chút tình thơ

Thu ơi! Đừng vội vã hững hờ
Dấu vết tình một thuở bên nhau
Thu ơi! Đừng phai úa sắc màu
Cho lòng này bớt những hằn sâu

Thu lạnh lùng lắc đầu phụ bạc
Nắng hắt hiu trải xuống tiêu điều
Lá vụn nát chân liêu xiêu bước
Trả hồn về một sáng cô liêu!

Đời ta đó đường nhiều thu úa!


Kim Oanh
Melbourne một sáng thu. 2011