Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Tình Khúc Từ Công Phụng

Cảm tác từ 17 Tựa Đề  những Ca Khúc  của Nhạc Sĩ Từ Công Phụng

 Những chữ viết Hoa là tên những Tình Khúc của Nhạc Sĩ Từ Công Phụng

Thơ & Thơ Tranh: Kim Oanh

1/ Những Tình Khúc Bất Hủ - Tiếng hát Từ Công Phụng


2/ Mùa Thu Mây Ngàn - Từ Dung & Từ Công Phụng