Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Thăm Em


Tôi đến thăm em giữa xế chiều
Ngậm ngùi ngơ ngẩn đứng ngoài liêu
Đang mùa ly loạn người xơ xác
Sắp tháng chia lìa cảnh quạnh hiu
Nhà mới vội vàng thưa khách viếng
Người xưa lác đác thiếu lời yêu
Nàng thơ khó biết còn hay chẳng
Một thuở hồng tươi có phải nhiều?

Cao Linh Tử