Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Lạc Phiếm


 Thơ tràn tuôn làm tim đây nhức nhối
Cung lạc rồi phiếm rối nhịp đàn sai
Khúc nhạc tình dang dở mộng bay
B
ởi ngại vì... em là con gái

Đêm đêm chăm chỉ giả học bài
Thầm đợi bóng ai ngoài khung cửa
Dòng suy tư hồn say nghiêng ngửa
Bởi vì tình ai dựa mãi tim ai

Sáng s
ớm vào lớp chẳng thuộc bài
Đứng chào trước bảng chợt mi cay
Nước mắt chực rơi lòng chối cãi
Không! Nhất định lòng chẳng yêu ai

Về phép, ngóng dài theo mấy lượt
Mộng sim rừng tóc mượt cài hoa
Song đôi bóng ngã Gia Long bước
Áo trắng nhu
m màu áo trận xa

Khung trời mộng xưa đã vụt lay
Ngồi đây mê m
i giấc mộng dài
Bài tình ca.. xa ngoài tầm với
Tiếng vọng gót giày? Tiễn bước ai!

Kim Oanh (TL)


* Trường Nữ Trung Học Tống Phước Hiệp trên đường Gia Long-Vĩnh Long