Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Thu Lặng Lẽ
    (Từ “Từ Thu” của KimOanh)

Thu đến Thu đi luôn lặng lẽ
Nhánh trơ buồn lá bỏ đi xa
Anh đi lỗi hẹn đời phiêu lãng
Biền biệt xa em dáng ngọc ngà.

Anh nghe mưa lạnh qua đường phố
Đỏ thắm sân trường hoa lá trôi
Ngày ấy em nhìn anh bở ngỡ
Khi anh yêu bóng dáng em rồi!

Anh biết mùa Thu luôn trở lại
Không gian buồn tình mãi đong đầy
Em ơi anh vẫn mơ ngày cũ
Hạnh phúc trào dâng mộng ước nầy!

Dương Hồng Thủy