Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Xin Sống Lại…
Tháng tư buồn nằm trong ngăn nhỏ
Tim xưa từng giọt tím xậm màu
Ngỡ là dòng máu thấm thương đau
Nhưng không! Hạ về hoa phượng nở

Tháng Tư buồn nghe tình trăn trở
Nhặt cánh rơi bỡ ngỡ tàn phai
Không cõng hoa sao trĩu đôi vai
Nhưng có! Hạ đọa đày tình lỡ

Tháng Tư buồn thuyền chở ra khơi
Sóng cuồng nộ kéo đời nghiệt ngã
Đưa vào bờ vội vã ...hạ xa
Nhưng không! Phượng gần ta nỗi nhớ

Tháng Tư buồn bao mươi năm ở
Cõi sầu nhuộm tím ngắt thương đau
Phải làm sao đưa hạ từ đầu
Nhưng chắc! Hạ vẫn một màu bất diệt

Tháng Tư ơi! Nỗi buồn ai biết
Có nhớ về một thoáng xa xưa
Trời nắng chang lòng lệ đổ mưa
Lạnh buốt giá... tình vừa nhen nhún

Tháng Tư ơi! Chân bùn ta lún
Rơi vực sâu lúng túng van xin
Níu đôi tay Chúa vị cứu tinh
Ngài Phục Sinh đỡ kẻ tôi tình

Con sống lại với hình hài mới!

Kim Oanh
Mùa Phục Sinh 4/2011