Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Mai Hương, Răng Khểnh Chi Lạ!


Thơ Cảm Tác: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh

Sáng Tác: Dương Thiệu Tước
Ca Sĩ: Mai Hương
Thực Hiện: nouiris