Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Thơ Tranh: Chiều Vancouver


Chiều đông âm thầm cây đứng đợi
Ta lên biển bắc từ phương nam
Thở hơi gió lạnh run lồng ngực
May còn hơi ấm tóc dài em

Chiều đông gởi tặng cơn mưa tuyết
Tay lạnh tìm nhau quán khách thưa
Đèn hoa cháy đỏ ly tao ngộ
Ta uống say người chăn chiếu xưa

Thì gặp lại như ngàn trang cổ tích
Áo vai nghiêng vòng ngực cũ mơ màng
Đêm khép lại chuyện ngày mưa với nắng
Đêm dài thêm đêm tuyết rãi thênh thang

Thì gặp lại thêm xanh đời núi bạc
Tóc xanh thêm em khuy nút muộn màng
Mai đưa tiễn bàn tay nào níu lại
Hôn vội vàng về nhớ cả mùa sang


Thơ: Lâm Hảo Khôi
Thơ Tranh: Kim Oanh