Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Nếu Ta Là Chiếc Lá


Nếu ta là chiếc lá
Em có yêu mùa thu
Đời ta chỉ vàng úa
Em có khóc sương mù

Nếu ta là chiếc lá
Thèm bóng sương trong thu
Em đi, về sót lại
Trong một thoáng chần chừ

Nếu ta là chiếc lá
Em theo đời thê phu
Mùa thu nằm gục ngã
Em dẫm xác vô tư

Nếu ta là chiếc lá
Em chắc quên mùa thu
Đỗ cho đời vội vã
Nên môi chẳng ngôn từ

Nếu ta là chiếc lá
Trang sức đời vàng thu
Em có cần làm lạ
Trên góc mắt hoang vu

Nếu ta là chiếc lá
Nằm cản gió thiên thu
Em nỗi buồn cô phụ
Có nghĩ ta kẻ thù

Nếu ta là chiếc lá
Em đã yêu mùa thu
Ta một mình rụng úa
Em lạnh lùng, vô tư

Hoài Tử