Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Đại Hội Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu - Hanging Rock 31-11-2014 Nhớ đường về đừng lạc nhe 2 chị
 Đào và chị Phượng

9Oanh ơi, xuống núi uống càphê nhe

Ở đâu có ăn uống là ....Có em liền.....
 Có em nữa 9 ơi..hi..hi..
 Một tách càphê... 3đổng tám.... tiền xăng ...ủa mà mình đi quá giang mà....hú hồn..hi..hi...
 Sáng nay bao tử thập thò, cà phê bên nọ phở bò bên kia 
( xin lỗi Ông Bùi Giáng sửa chút thơ Ông)

 Cựu Giáo Sư Kỹ Thuật Vĩnh Long:
Thầy Hoa, Thầy Quyến, Cô Kim Phượng, Thầy Góc, Thầy Thái, CHS Anh Long.

 Kangaroo hiền hoà y như ..... (hai chị nó...hi...hi....)
Kim Oanh