Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Phế NhânPhố cũ chiều nay rộn tiếng cười
Ta rưng rưng tiễn người ra đi
Tuổi xuân thì liệm chôn từ ấy
Hạnh phúc gió lùa phe phẩy bay

Lời mặn nồng chưa say đã cạn
Gắn bó đời chạng vạng rời xa
Mây u ám mưa dần dà chuyển
Tiếng kèn ong uyển thoáng phút qua

Nguyện cùng ta đi hết đường trần
Tình gần mặt lạ phút ái ân
Người giết ta không gươm giáo bén
Len lén thủng tim... Ta phế nhân!

Kim Oanh