Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Mồng Ba Ghé Thăm


Mồng ba khẻ bước ghé chơi
Còn cành hoa lẻ xin người tặng tôi
Dù cho trời đất thay ngôi
Tôi xin giữ chút xuân tươi thủa nào
Dù cho năm tháng hư hao
Tôi còn một chút xôn xao của đời
Trà dư, mứt muộn mời tôi
Cũng nghe ngọt lịm vành môi một lần
Tôi xin dư vị mùa xuân
Để nghe lòng cũng ân cần 
với
 hoa
Mồng ba có những mồng ba

Hoài Tử


Ảnh Xuân Vĩnh Long 2014 - Trương Văn Phú