Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Cái Lạnh Nào Đáng Sợ Nhất?


Có lạnh nào bằng cái lạnh trong tâm
Tàn nhẫn hơn gậm nhấm rất âm thầm
Len qua da thịt vào từng huyết quản
Cái lạnh đáng sợ nhất? Người vô tâm!


Kim Oanh