Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Tiếng Gọi Đêm Giáng Sinh


Vô phương tìm kiếm người ta
Giáng Sinh về khắp mọi nhà người ơi
Người đang ở tận phương trời
Có nghe tiếng gọi của tôi ..... nhớ người..???

Giáo Đường vắng bóng ai rồi
Bên hàng bạch lạp tôi ngồi tự soi
Bóng tôi hoà lẫn bóng người
Nhưng đôi lòng vẫn tách rời hai phương

Hồi chuông vang vọng Thánh Đường
Tim tôi hoà nhịp nghìn thương trăm lời
Vang tiếng ca đến vạn nơi
Nguyện xin Ân Chúa cho vơi nỗi sầu

Kim Oanh

***
Bài Họa:
Giáng Sinh Về Nhớ Người Thương

Cảm thương kiếm bạn thân ta,
Giáng Sinh sum họp mọi nhà tình ơi!
Đèn giăng sao chớp khắp trời,
Nai vàng ngơ ngác khắp nơi kiếm người!

Thánh đường dâng lễ đây rồi,
Nhớ ai buồn bã em ngồi bóng soi.
Dưới đèn bạch lạp tưởng người,
Đôi ta lận đận xa rời viễn phương.

Tiếng chuông ngân vọng giáo đường,
Tim mình loạn nhịp nhớ thương vạn lời.
Ca đoàn nhạc khúc khắp nơi,
Cúi đầu nguyện Chúa cũng vơi bớt sầu...

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 12 năm 2015