Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Thơ Anh Đâu Rồi?


Thơ anh em giấu nơi đâu??
Trong tim...hay để trang đầu hồn thơ!
Chắc em còn chút ơ thờ
Nên quên thơ để trên bờ giậu thưa?

Dù cho dãi nắng dầm mưa
Thơ anh chẳng nhạt cho vừa nỗi mong
Buồn nầy lệ đổ khó đong!
Hỏi em có thấm vào trong tâm hồn ???


Song Quang