Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Kitô Vua - Reservoir 22/11/2015 - Phần 3Hình Ảnh: Uyên Nhi