Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Kitô Vua - Reservoir 22/11/2015 - Phần 4Sau Thánh Lễ, tiệc được tổ chức ở Hội Trường Nhà Thờ
Ẩm thực do các ca viên khéo tay đảm trách.

Hình Ảnh: Uyên Nhi