Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Có Cười?


Vào lớp thầy có cười chưa?
Lúc học có đứa vẫn cười.

Vướng đâu sao mang vào lớp?
Hay toán còn nở nụ tươi.

Hồi dạy thầy có cười không?
Ở đâu ra điều nghiêm nghị.
Niềm vui tuổi trò hằng có,
Thầy đừng lấy đó làm lo.

Gặp em! Ước quên ngày cũ,
Ít cười không phải làm nghiêm
Thầy trò ai bày ra chuyện?
Nay thầy mỏi miệng cười bù

Huỳnh Hữu Trí