Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Giáng Sinh 2015


Thơ: Phương Hà
Thơ Tranh: Kim Oanh