Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Con Đường Lá Biếc


Thơ Cảm Tác & Thơ Tranh: Kim Oanh
Nhạc & Tiếng Hát: Phạm Anh Dũng