Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Kitô Vua - Reservoir 22/11/2015 - Phần 2

Ca Trưởng Xuân Minh
 Lan(Kyeboard)
 Tiến(Guitar)

Tứ trái: Minh Thiên, Vân Trang, Bích Ngọc, KimOanh, Chị Lài, Kim Liên, Chị Hà, Hường, Trâm, Uyên Nhi

Hình Ảnh: Uyên Nhi &Tiến