Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Lời Người Ngoại Đạo


Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh