Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Giáng Sinh 1972


Nhớ xưa quán báo Bình Minh
Anh chờ tan học chúng mình sánh vai
Giáng Sinh năm 1972
Tình yêu chợt đến trong tay cùng người
Chuông ngân vang dậy khắp nơi
Giáo đường đôi đứa khấn lời thệ minh
Anh cầu hạnh phúc chúng mình
Em nguyền tròn vẹn giữ tình trước sau
Thời gian thoáng phút qua mau
Kỷ niệm ngày ấy nhạt màu phôi pha
Từng trang ký ức lật qua
Tình xưa còn đó người xa khuất dần
Nhìn theo chiếc bóng bên sân
Riêng em đứng lại phân vân tình buồn!

Kim Oanh
* Quán báo Bình Minh ngang trường Tống Phước Hiệp