Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Kitô Vua - Reservoir 22/11/2015 - Phần 1

Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Kitô Vua - Reservoir Chúa Nhật 22/11/2015 
Cha Đinh Thanh Bình và Đinh Trọng Chính chủ tế
 Từ trái: Cha Đinh Trọng Chính, Cha Đinh Thanh Bình

Các em Thiếu Nhi Thánh Thể dâng của lễ
 Hai Cha, các em trong Ban nhạc và Ca Đoàn Kitô Vua

 Hình Ảnh: UyênNhi&Tiến