Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Hoa Học Trò


Thơ: Kim Phượng
Thơ Tranh: Kim Oanh