Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Nguyện Cầu Âm Thầm

Âm thầm dâng khúc nguyện cầu
Ông Bà Cha Mẹ Thiên đàng thảnh thơi
Anh chị em con cháu khắp nơi
Giáng Sinh hạnh phúc chẳng lơi ân tình
Cầu siêu các bậc Anh linh
Dân an quốc thái thanh bình nơi nơi.
Van nài tha thiết chẳng vơi
Xót thương Chúa giáng nhậm lời kinh đêm
(KimOanh)