Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Chúc Mừng Nhạc Sĩ Lam Phương 60 Năm Âm Nhạc Và Ra Mắt Sách Nhạc Và Đời

Chúc mừng buổi kỷ niệm "Lam Phương 60 Năm Âm Nhạc" và tặng sách "Nhạc Và Đời", được tổ chức ngày 6 tháng 12, 2015 tại thành phố Westminster, California.

Kính tặng Nhạc Sĩ Lam Phương như một lời tri ân những tình khúc bất hủ
và chúc Nhạc Sĩ dồi dào sức khoẻ, vạn sự may lành.(KimOanh)

1/ Ba, Ba Ơi! - Thơ Jennifer Bích Hằng( Ái nữ của Nhạc Sĩ Lam Phương)


2/ Kính tặng Nhạc Sĩ Lam Phương cảm xúc từ những "Ca Khúc" của Nhạc Sĩ. - Thơ Kim Oanh


3/ Kính tặng Nhạc Sĩ Lam Phương cảm xúc từ những "Ca Khúc" của Nhạc Sĩ. - Thơ Kim Oanh

 4/ Nhạc Sĩ Anh Bằng chúc mừng


 5/ Giáo Sư Lưu Trung Khảo chúc mừng


 6/ Ông Bà Nguyễn Quang& Minh Đức Hoài Trinh


 7/ Lời chúc mừng của Cung Trầm Tưởng & Kim Liên


Thiệp Chúc Mừng: Nhạc Sĩ Anh Bằng, Ông Bà: Lưu Trung Khảo, Nguyễn Quang&Minh Đức Hoài Trinh,Cung Trầm Tưởng& Kim Liên
Thơ: Jennifer Bích Hằng( Ái nữ của Nhạc Sĩ Lam Phương), Kim Oanh
Thơ Tranh: Kim OanhThực Hiện:STBN 


Đăng nhận xét