Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Hồn Thu Cảm Tác


Hồn thu anh đã trót đa mang
Nên muốn rằng Thu mãi dịu dàng
Nên ước hương Thu luôn thắm nhé
Nên mong sánh bước lúc Thu vàng
Nên hằng tha thiết Thu luôn trẻ
Nên tỏ si tình lúc bậu sang
Nên đã yêu Thu lòng đắm đuối
Nên dành tất cả...chỉ vì nàng

Song Quang
* Cảm tác từ bức Thơ Tranh Hồn Thu của Thái Huy