Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Lắng Tiếng ChuôngThơ: Cao Linh Tử
Thơ Tranh: Kim Oanh