Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Nhịp Sai Đêm ThánhTrong Thánh Lễ dâng tiếng hát
Không biết hồn xa đi lạc về đây 
Thiên Thần đáp nhẹ từ mây
Cùng đón Chúa sinh vui vầy máng cỏ 

Đèn sao trời giăng xanh đỏ
Chẳng biết hồn ai nhìn rõ tim ai
Có đếm được bao nhịp sai
Để dâng lên Cha lời ngay xưng tội

Tan lễ về quên cả lối
Đường thưa dần dần bóng tối bao quanh
Vào nhà vương hơi lành lạnh
Giáng Sinh một mình hiu quạnh Chúa ơi!

Con đếm từng giây chờ đợi
Thiên Chúa giáng trần cứu rổi hồn con.

Kim Oanh
24/12/2013