Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Em Thiên Thần!


Em đến như thiên thần
Ngây thơ thánh thiện trắng ngần trinh nguyên
Anh hoá làm muôn hoa tuyết
Giao bóng cùng em giáng xuống trần
Em Giáng Sinh đến một lần
Tình em khắc mãi bâng khuâng lạ thường!

Kim Oanh